PRODUCT

Verschillende generaties

We gaan ervan uit dat u wat meer wilt weten over uw familie. Het kan ook zijn dat u iets tastbaars in handen wilt hebben voor het nageslacht, of dat u zelf graag een goed geordend overzicht wilt hebben van uw naaste familie; een overzicht dus van zowel uw ouders en grootouders, maar ook van uw kinderen en eventueel uw kleinkinderen. In principe bestaat een publicatie uit vijf generaties, t.w. grootouders, ouders, de persoon zelf, kinderen en kleinkinderen.Gegevens en illustraties

Het eindproduct, de publicatie, bevat in de eerste plaats een opsomming van exacte gegevens, zoals volledige roep- en doopnamen, geboorte-, trouw- en overlijdensdata, maar ook data van doop, militaire dienst, ondertrouw en andere belangwekkende feiten uit de levens van uw familieleden. Daarnaast wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van illustraties in de vorm van foto's en relevante documenten zoals akten, rijbewijzen, annonces, diploma's e.d.

De foto's kunnen moderne digitale kiekjes zijn, maar ook familieportretten, schoolfoto's van vroeger, en natuurlijk de zwart-wit foto's van tientallen jaren geleden tot en met de kartonnen fotootjes die voor de heel vroeger gemaakt werden.

Indien beschikbaar worden ook kopie├źn van akten, geboorte-, doop-, ondertrouw-, trouw-, rouwkaarten en bidprentjes gebruikt.


Extra opties

We kunnen foto's maken van voorwerpen, huizen en plaatsen die een rol hebben gespeeld binnen de familie. Indien u dat wenst kunnen we u en uw familieleden ook zelf fotograferen.

Een af te nemen interview met betrokkene(n) zorgt voor een heel persoonlijke kijk op zaken.

Speciale pagina's kunnen worden ingeruimd voor een overzicht van de familieleden in de vorm van een stamboom.

De publicatie wordt desgewenst afgesloten met een verjaardagskalender, waarin geboorte- en trouwdata worden vermeld.