WERKWIJZE

STAP 1 Tijdens een eerste kennismaking geven we met duidelijke voorbeelden de mogelijkheden aan en inventariseren we vervolgens uw wensen.

STAP 2 Tijdens een tweede gesprek wordt bekeken welke informatie u zelf kunt aanleveren en proberen we te achterhalen welke familieleden eventueel ook benaderd kunnen worden om informatie te verstrekken of om te interviewen. We proberen we zo veel mogelijk namen, data, foto's en documenten te verzamelen, en indien mogelijk wordt ook de familie hierbij ingeschakeld. Met alle gegevens wordt een overzicht gemaakt per generatie en per gezin, en uitgewerkt tot een overzichtelijk geheel.

STAP 3 Tijdens een volgend gesprek kunt u uw eigen levensverhaal vertellen.

STAP 4 Gegevens en verhalen worden uitgewerkt.

STAP 5 Er is steeds tussentijds contact over de vorderingen en eventuele bijstelling van de plannen.

STAP 6 Het voorlopige eindproduct kunt u digitaal (iPad) bekijken, waarna een definitieve versie wordt gemaakt. Een eenvoudige ringband is mogelijk, maar ook kunt u kiezen voor een linnen of leren omslag.

STAP 7 Presentatie van het eindproduct.

U bent en blijft de baas over uw eigen spullen en over wat u wel en niet in de publicatie opgenomen wilt hebben. We kunnen u hierover wel advies geven.